Zakończenie projektu "Konserwacja dwóch osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych"
2022-12-10 13:13:01

Zakończyła się realizacja projektu Konserwacja dwóch osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych. W okresie pięciu miesięcy, dzięki intensywnym pracom, poddano konserwacji dwa kopiarze dokumentów, zawierające również liczne zapiski o charakterze kronikarskim.

Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2022. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 61 800 zł zaś dofinansowanie 55 300 zł (89,48%).

Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.