Zakończenie realizacji projektu "Konserwacja dwóch rękopisów oprawnych – księgi zmarłych bonifratrów (sygn. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733–1757 (sygn. AKBC 16)
2019-11-12 16:24:19

Zakończyła się realizacja projektu Konserwacja dwóch rękopisów oprawnych - księgi zmarłych bonifratrów (sygn. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733-1757 (sygn. AKBC 16). W czasie czterech miesięcy obydwa obiekty zostały poddane kompleksowej konserwacji.

     Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2019. Łączny koszt prac konserwatorskich wyniósł 54 550 zł zaś dofinansowanie 48 900 zł (89,64%).

      Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.