Realizacja projektu "Konserwacja dwóch rękopisów oprawnych – księgi zmarłych bonifratrów (sygn. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733–1757 (sygn. AKBC 16)
2019-08-06 09:11:55

W ostatnim dniu maja rozpoczęła się realizacja wartego 54 550 złotych projektu Konserwacja dwóch rękopisów oprawnych - księgi zmarłych bonifratrów (sygn. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733-1757 (sygn. AKBC 16)

     Obydwa obiekty są niezwykle cennym źródłem dla badaczy dziejów zakonu, natomiast z uwagi na zły stan zachowania, nie mogły być udostępniane osobom zainteresowanym. Po przeprowadzeniu konserwacji włączone zostaną do obiegu naukowego.

     Realizacja projektu dofinansowana została przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych kwotą 48 900 złotych, co stanowi 89,64% całości kosztów.

Maksymilian Kuśka