Dofinansowanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego dla kolejnego projektu naukowego
2019-05-07 15:56:27

    W tym roku dofinansowanie otrzymał projekt "Opracowanie historyczne materiałów zawartych w schematyzmie prowincjalnym bonifratrów z lat 1765-1777 (AKBC 30, Catalogus Religiosorum Ordinis Sancti Joannis de Deo seu F.F. Misericordiae Concriptus mense Februarii 1765) oraz ich publikacja w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej - część I. Transliteracja i tłumaczenie".

       Prace nad transliteracją i translacją tekstu źródłowego trwać będą do końca września bieżącego roku. Na rok następny planowana jest kontynuacja projektu - dokonanie opracowania historycznego materiału źródłowego oraz wydanie całości drukiem.