Międzynarodowa konferencja naukowa upamiętniająca 320 rocznicę rozpoczęcia budowy cieszyńskiego konwentu bonifratrów
2018-11-13 18:12:50

     Konferencja zgromadziła liczną publiczność. Przybyli przedstawiciele świata nauki, lokalni politycy oraz mieszkańcy ziem Śląska Cieszyńskiego z obydwu stron Olzy. Wysłuchano siedmiu referatów odnoszących się do historii bonifratrów na Śląsku. W przerwach toczono interesujące dyskusje na temat źródeł do badań historii zakonu w Europie Środkowej.

     Na konferencji odbyła sie również promocja najnowszego wydawnictwa konwentu - książki konferencyjnej, zawierające pełne teksty wszystkich wystąpień Bracia miłosierni - życie w służbie chorych i potrzebujących.

     Druk wydawnictwa konferencyjnego dofinansowany został przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w ramach realizacji zadania publicznego Organizacja miedzynarodowej konferencji naukowej z okazji 320 rocznicy rozpoczęcia budowy klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie oraz 100-lecia służby bonifratrów w odrodzonej Polsce wraz z wydaniem wydawnictwa konferencyjnego. Całość kosztów wyniosła 6 301,63 zł zaś dofinansowanie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 2 400 zł (38,09%).

Maksymilian Kuśka