Realizacja projektu "Konserwacja trzech rękopisów oprawnych - ksiąg chorych sygn. AKBC 203 i AKBC 204 oraz księgi intencji mszalnych sygn. AKBC 38"
2018-08-28 09:12:50

      W roku bieżącym konserwacji poddane zostaną trzy obiekty - dwie księgi chorych z I połowy XIX stulecia, sygn. AKBC 203 i AKBC 204 oraz księga intencji mszalnych z połowy XIX stulecia. Łączna wartość projektu wynosi 43 400 złotych z czego Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dofinansował go kwotą 38 500 zł, co stanowi 88,71% przewidywanych kosztów. 

     Poniżej przedstawiono fotografie silnie uszkodzonych obiektów, które zostaną poddane zabiegom konserwatorskim.