Konserwacja wieńczy dzieło - Sygn. 164
2010-01-12 14:54:21

          Obiekt o sygn. 164 to odręczne pismo, Leopolda Szymońskiego, królewskiego prokuratora na Księstwie Cieszyńskim, skierowane do kancelarii cesarsko-królewskiej we Wiedniu.

          W dokumencie Szymoński stara się podważyć testament nieżyjącego Adama Borka, na mocy którego jego dobra w Wędryni przekazane zostały Bonifratrom na założenie klasztoru i szpitala. Dokument zawiera odpis podobnych spraw toczących się w Królestwie Czeskim w latach 1644 oraz 1652.

          Z uwagi na zły stan zachowania, dokument przeznaczony został do kompleksowej konserwacji. Podpisanie umowy oraz przekazanie obiektu wykonawcy, Pani Annie Rudzkiej z Chorzowa, nastąpiło w dniu 21 stycznia 2008 r.

          Prace przy dokumencie trwały do 14 maja 2008 roku, kiedy to rękopis z powrotem znalazł się u właściciela. Sposób wykonania oraz zakres prac, w skład którego wchodziło miedzy innymi odkwaszanie oraz dublowanie stron, przyjęty został bez zastrzeżeń przez komisje konserwatorską w dniu 3 czerwca 2008 roku.

 

Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - przed konserwacją
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji
Sygn. 169 - po konserwacji