Konserwacja wieńczy dzieło - Sygn. 10
2010-01-12 14:36:38

          Obiekt o sygn. 10, Repertorium undt specification aller zu dem neuerbauten Kloster Fratrum Misericordiae bei der Königl. Stadt Teschen in Oberschlesien gelegen befündlichen haubt Documenten, Acten und allerley schriefftlichen Urkundnüssen, był jednym z najbardziej zniszczonych, sposród znajdujących się w Archiwum i Bibliotece OO. Bonifratrów w Cieszynie. Brakowało między innymi sporej ilości kart z tyłu księgi, przy czym zachowana była w całości oprawa woluminu. Zniszczenia rękopisu przełożyły się bezpośrednio na skierowanie go do kompleksowej naprawy konserwatorskiej.

          Umowę na konserwację dzieła podpisano dnia 15 lipca 2008 roku i w tym samym dniu przekazano obiekt wykonawcy.

          Po prawie rocznych pracach, 14 maja 2009 roku, rekopis powrócił do Archiwum, zaś 21 maja tego samego roku, zakres i sposób przeprowadzenia prac konserwatorskich zaakceptowane zostały przez powołana w tym celu komisję.

          Jako ciekawostkę można podać pozostawienie oryginalnej oprawy księgi oraz uzupełnienie brakujących kart nowymi, co doskonale ilustrują zdjęcia obiektu po konserwacji.
 

Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - przed konserwacją
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji
Sygn. 10 - po konserwacji