Lokalizacja projektu
2008-08-18 13:55:00

Projekt "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pi¶mienniczego" realizowany jest przez pięć cieszyńskich instytucji, które działaj± wspólnie na podstawie porozumienia zawartego 28 listopada 2005 r.