Finansowanie
2009-03-06 08:23:37

      Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, jako jeden z beneficjentów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, korzysta z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom dofinansowania określony został na poziomie 81,25%, resztę potrzebnych środków zapewnia Konwent z dochodów własnych. I tak, całość zaplanowanych wydatków to 587 635 złotych, z czego cieszyńscy Bonifratrzy dofinansowują projekt kwotą 110 074,41 zł.

     Do końca IV kwartału 2008 roku realizacja projektu pochłonęła 299 786,62 zł, co stanowi 51% zaplanowanych wydatków. Na roboty budowlane i instalacyjne, a więc te mające przystosować pomieszczenia do warunków określonych dla nowoczesnych Archiwów i Bibliotek, wydatkowano 25 266,04 zł, zaś proces dezynfekcji zbiorów kosztował 8 952,23 zł. Obydwa te procesy zostały już w całości zakończone. Z zaplanowanych działań, będących w toku, na zarządzanie projektem wydatkowano 6 196,24 zł, na zabezpieczenie fizyczne zbiorów 114 234,91 zł, na proces inwentaryzacji i katalogowania 80 061,30 zł, zaś na konserwację  63 380 zł. Promocja projektu do końca ubiegłego roku kosztowała 1 695,90 zł.