Liczenie i opisywanie
2009-07-21 12:18:11

      Jednym z najważniejszych założeń programu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” jest inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów uczestniczących w nim podmiotów. W Archiwum i Bibliotece OO. Bonifratrów w Cieszynie do katalogowania przeznaczona 2 900 woluminów, spośród których 194 to starodruki, a 1 729 to książki dawne, a więc te wydane przed rokiem 1951. Działania te przeprowadzane są za pomocą programu MAK, z którego korzysta większość bibliotek w Polsce, w tym Biblioteka Narodowa, oraz pozostali partnerzy projektu. W chwili obecnej całość prac nad katalogowaniem wyżej wymienionej części zasobu została ukończona, trwają zaś działania mające na celu stworzenie katalogu książek nowych.
      Nie można zapomnieć o tworzeniu inwentarza zasobu archiwalnego. Dzięki współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie zadanie to realizowane jest przy pomocy programu IZA, nieodpłatnie udostępnionego przez partnera. Tym samym Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów jest jedną z niewielu w Polsce instytucji kościelnych, których zasób znajdzie się w ogólnopolskiej bazie danych archiwów państwach.