Nowy sprzęt
2009-07-21 12:16:41

      Dzięki realizacji projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego" możliwe było zakupienie dla Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie najnowocześniejszego sprzętu kontrolującego i utrzymującego stałe warunki klimatyczne w pomieszczeniach gdzie znajduje się księgozbiór oraz zasób archiwalny.
      We wrześniu 2007 roku zakupiono najnowocześniejszy, z dostępnych na rynku, nawilżacz Brune B-500. Urządzenie wyposażone jest również w lampę UV, dzięki czemu likwiduje się potencjalne drobnoustroje mogące przedostać się do środowiska pomieszczeń.
      W czerwcu 2008 roku dokonano zakupu dwóch osuszaczy, również marki Brune, oraz termohigrografu marki Luft.
      Wyżej wymienione urządzenia pozwalają na utrzymywanie stałej optymalnej temperatury oraz wilgotności w powietrzu, a co za tym idzie na takie przechowywanie księgozbioru, które pozwoli na utrzymanie go w dobrej kondycji dla następnych pokoleń.