Zakup mebli bibliotecznych
2009-07-21 12:14:20

      Z uwagi na konieczność przeniesienia zbiorów do wyremontowanych pomieszczeń, a także ich rozgęszczenia (zdarzało się, iż na jednej półce stały aż trzy rzędy książek), zdecydowano się na zamówienie całkowicie nowych, aczkolwiek stylem nawiązujących do przełomu osiemnastego i dziewiętnastego, regałów bibliotecznych. Całość kosztów związanych z wyposażeniem wnętrz bibliotecznych zamknęła się w kwocie przekraczającej 80 tysięcy złotych. Materiały oraz technologie wykonania nowego wyposażenia są  w zdecydowanej większości zgodne z tym stosowanymi przed dwoma stuleciami. Tym samym oprócz odpowiednich warunków przechowywania zyskano wyposażenie doskonale wpasowujące się w zabytkowe wnętrze osiemnastowiecznej części budynku, w której znajduje się biblioteka.
      Nie bez znaczenia jest reprezentacyjny charakter, jakiego nabrały wnętrza biblioteczne po zakupie nowych mebli. W chwili obecnej, oprócz działalności naukowej, w pomieszczeniach biblioteki odbywając się ważny w życiu Konwentu i braci wydarzenia, takie jak definitoria, spotkania z zaproszonymi gośćmi, w tym z przybywającymi regularnie na wizytacje przedstawicielami kurii generalnej Zakonu Bonifratrów.