Partner i koordynator
2009-03-30 09:29:00

         W projekcie „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, mającym na celu kompleksowe zabezpieczenie historycznych księgozbiorów Cieszyna oraz wprowadzenie ich do szerszego obiegu naukowego, uczestniczy pięć instytucji, a mianowicie: Książnica Cieszyńska, cieszyński Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, cieszyński Konwent Zakonu Bonifratrów oraz miejscowa Parafia Ewangelicko-Augsburska. Projekt, którego łączna wartość wynosi 2 027 185 euro, uzyskał wsparcie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostanie on zrealizowany w latach 2007-2010. Koordynatorem projektu, jako największa uczestnicząca w nim instytucja jest Książnica Cieszyńska. Konwent Zakonu Bonifratrów jest jednym z mniejszych partnerów projektu. Łączny koszt realizowanych przez Konwent inwestycji wynosi 587 635 złotych, co stanowi około 6 % całości projektu. Środki te przeznaczone są na przystosowanie pomieszczeń byłego kapitularza dla potrzeb archiwum i biblioteki, dezynfekcję całości zasobu, zabezpieczenie fizyczne zbiorów, konserwację, inwentaryzowanie i katalogowanie oraz promocję projektu. Dzięki niniejszej witrynie zapoznać się można z zakresem działań realizowanych przez Konwent Zakonu Bonifratrów w ramach projektu oraz stanem wyjściowym, który poprzedził poszczególne zadania.