poleć znajomemu dodaj do ulubionych kontakt
2018-12-14 15:40:14
Zakończenie realizacji projektu "Konserwacja trzech rękopisów oprawnych - ksiąg chorych sygn. AKBC 203 i AKBC 204 oraz księgi intencji mszalnych sygn. AKBC 38"

Początkiem grudnia zakończyła się realizacja projektu Konserwacja trzech rękopisów oprawnych - ksiąg chorych sygn. AKBC 203 i AKBC 204 oraz księgi intencji mszalnych sygn. AKBC 38 dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

więcej
2018-11-13 18:12:50
Międzynarodowa konferencja naukowa upamiętniająca 320 rocznicę rozpoczęcia budowy cieszyńskiego konwentu bonifratrów

13 października w refektarzu cieszyńskiego konwentu bonifratrów odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa upamietniająca 320 rocznicę rozpoczęcia budowy konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie oraz setną rocznicę służby bonifratrów w Polsce odrodzonej.

więcej
Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco informowani o nowosciach wydawniczych prosimy wpisac emaila poniżej.

e-mail:

Wyślij


Wpisz poniżej szukaną frazę


Szukaj


Multiwyszukiwarka

Monumenta historica fratrorum misericordiarum Tessinensis

2017-07-20 14:55:58

     W ostatnich miesiącach realizacji projektu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego podjęto decyzję o rozpoczęciu pogłębionych badań historycznych nad dziejami cieszyńskiego konwentu bonifratrów. Pierwszym efektem była realizacja zadania Konserwacja, digitalizacja, mikrofilmowanie, kompleksowe opracowanie naukowe oraz wydanie w formie materiału źródłowego rękopisu oprawnego „Repertorium 1724”  Zadanie otrzymało dofinansowanie Zarządu Województwa Śląskiego i było realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2010 r. Jego efektem była kompletna konserwacja jednostki sygn. AKBC 4 oraz druk opracowanego materiału źródłowego w formie książkowej

     W marcu 2012 roku Konwent złożył Zarządowi Województwa Śląskiego ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego Konserwacja, digitalizacja, mikrofilmowanie, kompleksowe opracowanie naukowe oraz wydanie w formie materiału źródłowego rękopisu oprawnego „Journal des Empfangs und der Ausgabe das Convent und Krankenspital der Barmherzigen zu Teschen betreffend”. Komisja konkursowa również tym razem przychylnie ustosunkowała się do naukowych zamierzeń Konwentu oraz przyznała środki na realizację projektu, który rozpoczął się 15 maja 2012 roku. Do 30 listopada tego samego roku rękopis księgi kasowej z pierwszej połowy XIX wieku został poddany konserwacji oraz procesowi digitalizacji oraz mikrofilmowania. Równolegle nad zapisami jednostki prowadzone były prace neograficzne oraz translatorskie, całość tekstu poddana została również opracowaniu historycznemu. Uwieńczeniem projektu stało się wydawnictwo w języku oryginalnym oraz polskim.

     Dodatkowo, w ramach II edycji Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2012 r. Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie złożył wniosek o dofinansowanie projektu Dokończenie opracowania oraz wydanie w formie książkowej oraz elektronicznej inwentarza archiwalnego Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie. Również ta propozycja spotkała się z aprobatą instytucji dofinansowującej. Tym samym do końca listopada 2012 roku inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Cieszynie ukazał się w formie książkowej, jako trzeci z kolei wolumin serii Monumenta historica fratrorum misericordiarum Tessinensis, wieńcząc tym samym prace związane z inwentaryzowaniem zasobu archiwalnego cieszyńskich bonifratrów.

     W roku 2014 dzięki dofinansowaniu kurii prowincjalnej opublikowano czwartą pozycję serii wydawniczej – pracę doktorską Maksymiliana Kuśki Szpital bonifratrów w Cieszynie w latach 1900–1914, Cieszyn 2014.

     W roku 2016 w ramach konkursu Zarządu Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pozyskano dotację i zrealizowano projekt Opracowanie historyczne materiałów źródłowych dotyczących konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie w okresie I wojny światowej zawartych w kronice klasztornej (AKBC 10, Continuatio Protocolli Conventus Tessinensis. Pars VIta) oraz ich publikacja w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej. Jego efektem stała się piąta z kolei pozycja w ramach serii Monumenta historica fratrorum misericordiarum Tessinensis, Konwent i szpital bonifratrów w Cieszynie w latach I wojny światowej (fragment kroniki klasztornej), będąca edycją materiału źródłowego zapisanego w kronice klasztornej w czasach I wojny światowej.


Zadania w ramach projektu:

1. Konserwacja, digitalizacja, mikrofilmowanie, kompleksowe opracowanie naukowe oraz wydanie w formie materiału źródłowego rękopisu oprawnego „Repertorium 1724”.
2. Konserwacja, digitalizacja, mikrofilmowanie, kompleksowe opracowanie naukowe oraz wydanie w formie materiału źródłowego rękopisu oprawnego „Journal des Empfangs und der Ausgabe das Convent und Krankenspital der Barmherzigen zu Teschen betreffend”.
3. Dokończenie opracowania oraz wydanie w formie książkowej oraz elektronicznej inwentarza archiwalnego Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie
4. Szpital bonifratrów w Cieszynie w latach 1900–1914
5. Opracowanie historyczne materiałów źródłowych dotyczących konwentu i szpitala bonifratrów w Cieszynie w okresie I wojny światowej zawartych w kronice klasztornej (AKBC 10, Continuatio Protocolli Conventus Tessinensis. Pars VIta) oraz ich publikacja w postaci tradycyjnej oraz elektronicznejTa strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij